Obavijest za distributere, dobavljače, proizvođače, uvoznike sredstava za zaštitu bilja

Sukladno članku 20. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida koji je objavljen 19. prosinca 2012. godine u Narodnim novinama broj 142/12, pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) moraju biti upisani u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja.

Iako se u članku 21. stavak 3. navedenog Pravilnika navodi da su pravne i fizičke osobe obvezne dostaviti podatke elektroničkim obrascem u Fitosanitarni informacijski sustav najkasnije do 1. srpnja 2013. godine, obavještavamo sve distributere, dobavljače, proizvođače i uvoznike sredstava za zaštitu bilja da će taj rok biti produžen.

Elektronički obrazac Fitosanitarnog informacijskog sustava koji će podržati unos potrebnih podataka je u završnoj fazi izrade.

Obavijest o početku upisa u prethodno navedeni Upisnik, link na pripadajući obrazac te produženi rok za dostavu ispunjenog obrasca, bit će objavljen na web stranicama Ministarstva poljoprivrede.